BOBİNAJCININ DİRENÇDEN TEL AĞIRLIĞINA HESABI 

(Telin elektrolitik bakırdan  ve ortam sıcaklığının 20 C olduğu kabul edilerek)

TEL ÇAPI...................[mm]:

PARALEL TEL ADEDİ...........[1]:

ÖLÇÜLEN DİRENÇ............[OHM]:

  veri giriniz

                         [GERİ]