BAKIR SARGILARIN KISA DEVREDE ISINMASI 

(Telin elektrolitik bakırdan  ve kısa devrenin sadece bakırı ısıtmada kullanılacağı kadar kısa sürdüğü öngörülmüştür!)

(Bakır iletkenlik değeri olarak [başlangıç sıcaklığı+izin verilen max. sıcaklık artışı] /2 sıcaklığındaki iletkenlik baz alınmaktadır.!)

(ondalık ayraç olarak "," kullanınız!)

KISA DEVRE SÜRESİ.................................[s]:

AKIM YOĞUNLUĞU...................................[A/mm2]:

K.D. BAŞLANGIC SICAKLIĞI..............................[ C]:

İZİN VERİLEN MAX. SICAKLIK ARTIŞI...............[DELTATmax]:

  veri giriniz

                         [GERİ]