BOBİNAJCININ TEL AĞIRLIĞINDAN DİRENÇ HESABI 

(Telin elektrolitik bakırdan  ve ortam sıcaklığının 20 C olduğu kabul edilerek)

TEL ÇAPI...................[mm]:

PARALEL TEL ADEDİ..[1]:

TEL AĞIRLIĞI..............[gr]:

  veri giriniz

                         [GERİ]