BOBİNAJCININ EŞDEĞER KESİTLİ TEL HESABI 

TEL ÇAPI [mm]:

PARALEL TEL SAYISI [1]:

  çaplı adet paralel tel ile eşdeğer kesiti sağlayan tel konfigürasyonları:

1 // Tel eşdeğeri: 0,00

2 // Tel eşdeğeri: 0,00

3 // Tel eşdeğeri: 0,00

4 // Tel eşdeğeri: 0,00

5 // Tel eşdeğeri: 0,00

6 // Tel eşdeğeri: 0,00

7 // Tel eşdeğeri: 0,00

8 // Tel eşdeğeri: 0,00

                         [GERİ]